ODA este:

O instituție publică din subordinea Ministerului Economiei, creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007.

MISIUNEA

Instituția are misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, prin promovarea culturii antreprenoriale, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri.

OBIECTIVELE

  • susținerea dezvoltării antreprenoriatului;
  • oferirea asistenței financiare nerambursabile;
  • consolidarea capacității întreprinderilor de administrare eficientă a afacerilor, prin oferirea de instruiri, mentorat, consultanță și infrastructură de suport;
  • facilitarea accesului la finanțare prin emiterea garanțiilor financiare și de stat;
  • asigurarea dialogului public privat.