Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODA cu suportul asistenței tehnice a Proiectului Uniunii Europene “Infrastructura Calității în contextul DCFTA”. Acest instrument are drept scop dezvoltarea unui sistem complex de acordare a suportului pentru întreprinderile cu potențial de creștere și internaționalizare. 

Componentele Programului
internaționalizare română

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora

implementat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 439 din 01 iulie 2020 cu privire la aprobarea Programului de creştere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi internaţionalizare a acestora

este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

În cadrul Programui pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

Image

 

 

 

Image

 

   Pilonii de Dezvoltare a unei Afaceri

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Harta Internationalizare

p1  p2     DCFTA WORLD Bank            GIZ