ODA este un liant între autoritățile publice centrale și reprezentanții comunității de business.

În așa fel, facilitează dialogul între ei, organizează diferite evenimente - conferințe, forumuri, mese rotunde, ateliere de lucru.

Asigură participarea reprezentanților sectorului privat în luarea de decizii în ceea ce ține de domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - vine cu propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ în domeniul IMM-urilor și reducerea obstacolelor în activitatea antreprenorială autohtonă.