Image

Descrierea proiectului

Orașele din regiunea Dunării se confruntă cu provocări pentru a dezvolta o cultură care să genereze sinergii public - privat, pentru a promova IMM-urile și a stimula comunitățile urbane creative. Prin urmare, proiectul RESTART_4Danube intenționează să ofere un răspuns profesional și fezabil la provocările asociate dezvoltării unei culturi puternice în industriile creative în perioada COVID-19, generând sinergii publice / private care să sporească competitivitatea IMM-urilor pentru regenerarea creativă a orașelor.

Rezultate așteptate:

 • o strategie comună pentru regenerarea urbană creativă pentru regiunea Dunării;
 • un nou set de instrumente pentru regenerarea urbană creativă;
 • 5 planuri de acțiune locală;
 • un set de acorduri de cooperare între întreprinderi și instituțiile de cercetare și dezvoltare;
 • un set de audituri de nivel de pregătire;
 • un set de instrumente de instruire cu module despre creativitate și guvernanță urbană și despre managementul inovației urbane.

Parteneriatul și rolul ODA

Parteneriatul este format din 25 de organizații din 12 țări și este coordonat de Universitatea Politehnica din București, România. Proiectul utilizează o abordare de tip „quadruple helix” prin colaborarea a 11 autorități publice, 7 companii și organizații de suport pentru afaceri, 4 instituții de învățământ superior și cercetare și 3 actori ai societății civile. Țările participante la proiectul RESTART_4Danube, pe lângă Moldova, sunt: România, Germania, Slovenia, Croația, Bulgaria, Austria, Ungaria, Bosnia - Herțegovina, Ucraina, Serbia și Estonia.

Având un rol important în consorțiu, ODA va contribui la implementarea cu succes a tuturor pachetelor de lucru din cadrul proiectului și va facilita participarea Incubatorului de Afaceri din Cahul în calitate de partener asociat al proiectului și beneficiar direct al bunelor practici oferite de către proiect.

Componența consorțiumului:

Lead Partner:

 1. Universitatea POLITEHNICĂ din București, ROMÂNIA

Parteneri de proiect:

 1. Steinbeis 2i GmbH, GERMANIA
 2. School of Advanced Social Studies, SLOVENIA
 3. IPA - Research and development company, engineering and manufacturing for automation equipments and systems, ROMÂNIA
 4. University of Maribor, SLOVENIA
 5. Croatian Chamber of Economy, CROAȚIA
 6. Chamber of Commerce and Industry - Vratsa, BULGARIA
 7. Carinthian Universtiy of Applied Sciences, AUSTRIA
 8. Local Council of Craiova Municipality, ROMÂNIA
 9. Municipality of Vratsa, BULGARIA
 10. Pannon Business Network Association, UNGARIA
 11. Municipality of Maribor, SLOVENIA
 12. City of Rijeka ERDF PP12 - Rijeka, CROAȚIA
 13. Self-Government Office of Vas County, UNGARIA
 14. Development Association NERDA, BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
 15. Organization for Entrepreneurship Development
 16. Informational Center for Innovation and Development “NOVUM”, UCRAINA

Parteneri Asociați:

 1. City of Nova Gorica SI, SLOVENIA
 2. Uzhhorod City Council UA, UCRAINA
 3. Nova Iskra Creative Hub RS, SERBIA
 4. Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia HR, CROAȚIA
 5. Tallinn Science Park Tehnopol EE, ESTONIA
 6. Ministry of Regional Development and Public Administration of Romania RO, ROMÂNIA
 7. Administration of the regional government of Carinthia AT, AUSTRIA
 8. Business Incubator Cahul, MOLDOVA

Vă invităm să accesați pagina oficială și să ne urmăriți pe rețelele sociale pentru informații suplimentare și noutăți despre proiect:

Date de contact:

Mihaela GORDILĂ,

Manager Proiect RESTART4_Danube

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

 1. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134,

Republica Moldova, Chișinău, MD – 2012

E-mail: mihaela.gordila@odimm.md

Tel.: +373 22 22 50 01

Image

Programul: Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Titlul proiectului: Regenerarea zonelor urbane pentru a stimula industriile creative pentru o regiune a Dunării mai puternică

Durata: 01.07.2020 – 31.12.2022

Pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Acest proiect este co-finanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI).

Bugetul în euro:

Per total: 1.814.895

Contribuție FEDR: 1.348.100

Contribuție IPA: 57.710,75

Contribuție ENI: 136.850

Scopul proiectului: Îmbunătățirea condițiilor cadru și a instrumentelor de politică, pe baza strategiilor regionale și locale de specializare inteligentă, pentru un nou model de regenerare urbană, cu contribuția industriilor culturale și creative (CCIs).