Rezultatul principal al Finance4SocialChange este de a intensifica cooperarea partenerilor de proiect (factori de decizie politică, intermediari financiari, catalizatori ai întreprinderilor sociale, institute de cercetare) cu grupurile țintă (demararea și extinderea întreprinderi sociale) în aria programului prin:
a) Strategia comunitară pentru investițiile cu impact social pentru regiunea Dunării: crearea unei "comunități de practicieni" angajată să colaboreze la modelarea cadrului de reglementare

b) Academia de Design pentru Investițiile cu Impact Social: livrarea a 130 ore (6 module) de învățare transnațională combinată cu 400 de întreprinderi sociale (SE) care oferă cunoștințe și acces la investitori cu impact social, intermediari financiari și filantropi

c) Competiția investițiilor cu impactul social: un program de strângere de fonduri care creează oportunități de afaceri directe și acces la capital pentru cele 50 de întreprinderi sociale cu performanțe maxime pentru a asigura investiții în impactul social în valoare totală de 150-200 000 EUR.

Proiectul reunește un parteneriat multidisciplinar format din 14 parteneri de proiect și 5 parteneri asociați:
1. IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd for the Development of the Industry, Hungary
2. ZSI Centre for Social Innovation, Austria
3. Financing Agency for Social Entrepreneursip, Germany
4. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, România
5. BSC, Business support centre L.t.d., Kranj, Slovenia
6. Steinbeis 2i GmbH
7. Sofia Development Association, Bulgaria
8. Union of Slovak Clusters, Slovacia
9. IDEA IN ACTION ASSOCIATION, Croatia
10. ASHOKA Austria / CEE, Austria
11. University of Heidelberg / Centre for Social Investment, Germany
12. CCIS Serbian Chamber of Commerce and Industry, Serbia
13. ODIMM Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova
14. Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of NAS Ukraine, Ucraina
15. Central European Initiative Executive Secretariat, Italy 
16. UnLtd, The Foundation for Social Entrepreneurs - GSEN Global Social Entrepreneurship Network, United Kingdom
17. EURADA European Association of Regional Development Agencies, Belgium
18. Ministry of Economy and Infrastructure – Moldova
19. NESsT Foundation Romania, Romania

 

Vă invităm să accesați pagina oficială și să ne urmăriți pe rețelele sociale pentru informații suplimentare și noutăți din cadrul proiectului:

4. standard logo -image-Finance4SocialChange      


Date de contact:
Olesea Vulpe
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, of. 336
tel: +373 22 22 45 20
email: olesea.vulpe@odimm.md

Image

Mobilizarea resurselor financiare pentru o schimbare socială pozitivă - Finance4SocialChange

Programul: Programul Transnațional Dunărea 2014-2020
Durata proiectului: 01.07.2018 – 30.06.2021
Numărul apelului 2
Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 
Obiectivul specific: Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare
Acest proiect este co-finanțat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI).
Bugetul Total: 2 013 975 EURO
Contribuția ERDF: 1490432,5
Contribuția IPA: 100321,25
Contribuția ENI: 121125

Finance4SocialChange își propune să faciliteze formarea factorilor de decizie politică, agențiile guvernamentale, întreprinderile sociale, intermediarii financiari, catalizatorii de întreprinderi sociale, mediul academic și public pentru a furniza proiecte inovatoare de politici care vor intensifica impactul pozitiv asupra societății din regiunea Dunării. 
Impactul investițiilor sociale a devenit din ce în ce mai relevant în contextul economic actual, deoarece schimbările sociale s-au intensificat, în timp ce fondurile publice sunt supuse unor presiuni în multe țări. Conform sondajului anual EVPA (2016), doar 2% din investiția globală a impactului social vizează Europa Centrală (gazdă a regiunii Dunării), comparativ cu 78% din Europa de Vest. Pe lângă capitalul investițional, investitorii cu impact social declară lipsa de acces la capitalul timpuriu, fără să ceară venituri mari, ca fiind cea mai importantă provocare pentru creșterea industriei. Finance4SocialChange răspunde unui decalaj cheie în sfera de elaborare a politicilor din regiunea Dunării, și anume înțelegerea în comun a aspectelor sociale impactul, precum și crearea unor întreprinderi sociale mai sustenabile, înființarea și extinderea întreprinderilor sociale din regiunea Dunării prin cadre de reglementare îmbunătățite. 

Image