Programul de transformare digitală a ÎMM, reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru asigurarea recuperării și creșterii capacității economice a participanților la Program prin facilitarea tranziției la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de transformare digitală, precum și în scopul eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață.

Obiectivele programului

Dezvoltarea abilităților antreprenorilor cu privire la planificarea și implementarea practicilor de afaceri prietenoase transformării digitale a cel puțin 40% din beneficiari;

Oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală pentru cel puțin 150 ÎMM;

Creșterea avantajului competitiv și portofoliului de clienți ai ÎMM cu cel puțin 20%;

Dezvoltarea comerțului electronic, facilitarea procesului de reducere a circulației monedei fizice și dezvoltarea serviciilor de curierat pentru cel puțin 20% din companiile beneficiare; 

Componentele

Grupul țintă

Întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care corespund criteriilor stipulate la art.4 al Legii, cu excepţia persoanelor fizice care activează în baza patentei de întreprinzător şi a persoanelor juridice de drept public.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare le gasiti în Ghidul Participantului.

Aplică acum 

În contextul pandemiei cu COVID-19, ÎMM din Republica Moldova au fost puse în impas, cu constrângeri severe pe partea de cerere și ofertă. Impactul asupra ÎMM este unul esențial, mai ales în contextul în care din cele cca. 98% de ÎMM cca. 75% sunt microîntreprinderi care nu au cunoștințele și resursele, inclusiv financiare, necesare unei ajustări rapide la condițiile noi de pe piață.  

Totodată, conform ultimelor sondaje, 80,7% dintre gospodării au asigurat accesul la internet iar mai puțin de 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, fapt ce reprezintă un potențial neexploatat pentru ÎMM din republica Moldova, dar și o necesitate urgentă de adoptarea a practicilor de digitalizare.

Image