Obiectivele Programului-pilot sunt:

1) dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

2) dezvoltarea economică a regiunilor prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, cu accent sporit pe inovare, transfer de tehnologii și dezvoltare durabilă;

3) atragerea investițiilor și promovarea regiunilor în calitate de poli de dezvoltare.

Platforma Industrială Multifuncțională  (PIM) reprezintă un teritoriu delimitat, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, dotat cu infrastructură necesară (sisteme de alimentare cu energie electrică, sisteme de colectare și selectare a deșeurilor, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze și apă, rețele de canalizare, inclusiv pluvială, căi de transport, iluminatul public), unde se desfășoară activități economice, preponderent din domeniul industriei, în vederea valorificării potențialului uman și material al regiunii.

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 748 din 13 octombrie 2020 s-a decis, că Programul-Pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale va fi implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, desemnată în calitate de Unitate de implementare.

Programul Pilot PIM are drept scop creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în sectorul industrial pe întreg teritoriul țării, ca PIM să reprezinte anumite locații dotate complet din punct de vedere al utilităților, ceea ce va face din acestea "centre de excelență" pentru dezvoltarea industrială.

Image
În calitate de rezident al PIM poate deveni oricare companie activă din țară sau de peste hotare, cu specific industrial, care se încadrează în legislația RM și care intenționează de a-și desfășura activitatea antreprenorială în cadrul PIM.
PARTENERII  Programului-Pilot PIM sunt:
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatarAvatarAvatar