Experiența internațională probează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private, ce activează într-un anumit sector (create de rețele de tip CLUSTER) sporesc performanța tehnologică și productivitatea și contribuie la competivitatea companiilor, extinderea pieții și la creșterea vizibilității.

ODA prin intermediul instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de informații al Uniunii Europene (TAIEX) a lansat module de cluster în Cahul și Soroca oferind posibilitatea asocierii companiilor din industria creativă și textilă pentru a dezvolta proiecte comune.

Aceste modele de asociere au potențial de replicare în alte industrii și în alte teritorii.

Membrii clusterelor beneficiază de oportunități de cooperare strategică cu alte companii și alți furnizori de servicii, de marketing comun la nivel local, regional, național și internațional. Au acces direct și în timp util la informații, acces la fonduri publice și private, au și posibilitatea de a participa împreună la târguri din țară și peste hotare.