Pogramul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

Image

Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

Image

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
  • Nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
  • Fondatorii întreprinderii, cetățeni ai Republicii Moldova, dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii;
  • Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

2.000.000 MDL

pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
50% / 50%

1.500.000 MDL

entru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
50% / 50%

ETAPE PROIECTULUI

01 Informare și promovare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. .

02 Suport financiar nerambursabil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. .

03 Monitorizare și evaluare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. .

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijloci

Are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.


Programul urmărește oferirea întreprinderilor unui avantaj competitiv pe piață, rezistență și acces la investiții care pot aduce efecte economice imediate prin intermediul:

  • tehnologizării;
  • retehnologizării;
  • optării pentru surse alternative de energie;
  • eficientizării energetice a activității antreprenoriale.

Istorii de succes 1

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an


Istorii de succes 2

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an

Descoperă alte programe

PARE

Programul de atragere a remitențelor în economie

Femei în Afaceri

FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes.

Start pentru tineri

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.