Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
 3. Nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
 4. Fondatorii întreprinderii, cetățeni ai Republicii Moldova, dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii;
 5. Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).
Image

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

 1. 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
 2. 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).

PROGRAMUL DE RETEHNOLOGIZARE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

 

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022.

 

Programul urmărește oferirea întreprinderilor unui avantaj competitiv pe piață, rezistență și acces la investiții care pot aduce efecte economice imediate prin intermediul:

 • tehnologizării;
 • retehnologizării;
 • optării pentru surse alternative de energie;
 • eficientizării energetice a activității antreprenoriale.

 

Image
Image
Image