DESPRE PROIECT

Rezultatul principal al proiectului va fi intensificarea cooperării dintre partenerii de proiect (factori de decizie, intermediari financiari, acceleratoare de afaceri, institute de cercetare și universități, ONG-uri) și grupurile țintă (întreprinderi aflate în dificultate financiară, aflate în procedura de insolvență sau în stare de faliment, dar care sunt gata pentru relansare) realizată prin:
a. Strategia privind accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării: crearea unui comunități de experți pregătiți să colaboreze pentru modelarea cadrului de reglementare care va oferi antreprenorilor onești a doua șansă în regiunea Dunării
b. Academia Transnațională "Încercare și Eroare": furnizarea a 130 ore (6 module) de instruire transnațională pentru 200 de antreprenori care s-au confruntat cu falimentul
c. Inițiativa de restructurare a afacerii: servicii de accelerare pentru aproximativ 60 antreprenori pentru a facilita relansarea afacerii, accesul la finanțare și o imagine pozitivă a antreprenorilor aflați la a doua șansă.

DanubeChance2.0 reunește un parteneriat multidisciplinar cu 12 parteneri de proiect și 5 parteneri asociați:
1. Public Benefit Non-Profit Ltd for the Development of the Industry, Hungary
2. Steinbeis 2I gGmbH, Germany
3. Technical University of Cluj-Napoca, Romania
4. Centre for Social Innovation, Austria
5. Pomurski Technology Park, Slovenia
6. Pannon Business Network Association, Hungary
7. Union of Slovak Clusters, Slovacia
8. Centre for Entrepreneurship Osijek, Croatia
9. Serbian Chamber of Commerce and Industry, Serbia
10. Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprise, Bosnia and Herzegovina
11. Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova
12. Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of NAS Ukraine
13. Ministry for Industry, Energy and Mining of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
14. EURADA European Association of Development Agencies, Belgium
15. Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia
16. Ministry of Economy and Infrastructure, Moldova
17. Central European Initiative Executive Secretariat, Italy

Vă invităm să accesați pagina oficială și să ne urmăriți pe rețelele sociale pentru informații suplimentare și noutăți din cadrul proiectului:

facebook logo    linkedin logo    tweeter logo    3. standard logo - image-DanubeChance2.0

Date de contact:
Elena Rusu
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, of. 336
tel: +373 22 22 45 16
email: elena.rusu@odimm.md

Image

Programul: Programul Transnațional Dunărea 2014-2020
Durata proiectului: 01.07.2018 – 30.06.2021
Numărul apelului: 2
Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 
Obiectivul specific: Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare


Acest proiect este co-finanțat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI).
Bugetul total: 1 822 550 EUR
Contribuția ERDF: 1241425 EUR
Contribuția IPA: 176587,5 EUR
Contribuția ENI: 131155 EUR

Lansarea și ieșirea din afaceri sunt procese naturale inerente vieții economice europene. De fapt, 50% dintre întreprinderi nu supraviețuiesc primilor 5 ani de viață, iar falimentele sunt responsabile pentru aproximativ 15% din totalul întreprinderilor lichidate. În Europa, 200 000 de întreprinderi se confruntă cu insolvența în fiecare an, provocând pierderea a 1.7 milioane de locuri de muncă. În Regiunea Dunării, numărul falimentelor a crescut anul trecut cu 3.6%. Deși doar 4 - 6% din falimente sunt frauduloase, opinia publică face o legătură puternică între eșecul afacerilor și frauda. Mulți antreprenori onești ai căror întreprinderi au dat faliment se simt descurajați să reînceapă din cauza dificultăților și discriminării cu care se confruntă. Proiectul Danube Chance 2.0 își propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua șansă și soluții practice pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale pentru a evita pierderea potențialului antreprenorial și a depăși stigmatizarea antreprenorilor după falimentul afacerii.

Image