Ecologizarea ÎMM-urilor poate crea oportunități pentru Republica Moldova de a beneficia de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și de a-și îndeplini obligațiunile în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și obiectivele de mediu din Agenda 2030 convenite cu Națiunile Unite.

Totodată, începând cu anul 2014 economia verde a fost introdusă în documente de susținere a politicilor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri), mai cu seamă în cadrul planului de acțiune pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

ODA implementează Programul de Ecologizare a  ÎMM. Acesta are drept obiectiv promovarea, susținerea și dezvoltarea capacităților ÎMM-urilor de a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

 

Prin intermediul acestui Program IMM pot beneficia de:

a) instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor; 

b) finanțare nerambursabilă de valoare mică de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional;

c) finanțare nerambursabilă  de valoare mare de până la 500 000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.