ALTE PROGRAME DE SUPORT ÎN AFACERI

1. Programul COSME 2014 - 2020

 

La 29 septembrie 2014, Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2014 – 2020 (COSME). Astfel, Moldova este prima țară membră a Parteneriatului Estic care a aderat la COSME.

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor gestionat direct de către Comisia Europeană care se desfășoară în perioada 2014 – 2020. Programul COSME reflectă voința politică a Uniunii Europene de a recunoaște rolul central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei și își propune să susțină antreprenorii în următoarele domenii:

Componenta I. Facilitarea accesului la finanțare

Componenta II. Sprijinirea internaționalizării și accesului la piețe noi

Componenta III. Crearea unui mediu favorabil și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru competitivitatea întreprinderilor

Componenta IV. Promovarea culturii antreprenoriale

Republica Moldova este eligibilă la instrumentele COSME din cadrul Componentelor II, III și IV. Instrumentele financiare existente în cadrul Componentei I, cum ar fi mecanismul de garantare a împrumuturilor, nu sunt accesibile IMM-urilor din Republica Moldova.

Enterprise Europe Network (EEN) este principalul instrument din cadrul COSME pentru susținerea IMM-lor prin serviciile oferite de cele 600 de organizații membre ale rețelei. Începând cu 2015, Enterprise Europe Network este disponibil în Moldova prin intermediul celor 4 Puncte Naționale de Contact:

1. Camera de Comerț și Industrie (CCI)
2. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
3. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD)
4. Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova (RTTM)

Punctele Naționale de Contact oferă mediului de afaceri autohton posibilitatea de a cunoaște noi piețe de desfacere a produselor și serviciilor, accesul la aceste piețe, sfaturi practice pentru internaționalizarea afacerilor, transfer tehnologic și dezvoltarea inovațiilor. Pentru mai multe detalii puteți găsi pe pagina EEN Moldova.

De asemenea, COSME oferă instituțiilor de suport în afaceri, asociațiilor, clusterelor sau IMM-urilor acces la apelurile de propuneri tematice deschise periodic în cadrul Programului. De regulă, aceste apeluri necesită parteneriate internaționale, o documentație complexă și sunt axate pe activități de socializare, crearea parteneriatelor și schimbul de experiență între statele participante la program. Apelurile de proiecte sunt publicate pe pagina Programului COSME iar în Infograficul din imagine este descris procesul de aplicare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2.TAM/BAS: Business Advisory Service

Obiectiv:  (1) de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii; (2) de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi (3) de a îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă. 

Grup ţintă: IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producţie, servicii şi comerţ şi care activează pe piaţa nu mai puțin de doi ani.

Activităţile principale: Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă, precum: elaborarea conceptului de brand al companiei, lansarea brandului, elaborarea documentaţiei tehnice,  implementarea Sistemului Internaţional de Calitate, recomandări cu privire la stocuri, etc.
Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 70% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Contacte :
Adresa:               str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 414, 416 şi 418, Chişinău
Telefon:               21 16 14, 23 52 24
E-mail:                office@bas.mdPersoana de contact: Veronica Arpintin-Moraru
Web:                    http://www.bas.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Programul de Co-finanţare a Proiectelor de Eficienţă Energetică  

Obiectiv: Susţinerea financiară a IMM încadrate în activităţile de eficienţa energetică

Grup ţintă: Companiile interesate în elaborarea proiectelor /documentaţiei tehnice cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct de vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact asupra eficienţei energetice şi mediului înconjurător, etc.), precum şi în implementarea proiectelor de audit energetic.

Activităţi principale: Co-finanţarea proiectelor de eficienţa energetică. Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat spre finanţare, dar nu va depăşi suma de 10.000 EUR.

Contacte :
Adresa:            str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 414, 416 şi 418, Chişinău
Telefon:            21 16 14, 23 52 24
E-mail:             office@bas.mdPersoana de contact: Veronica Arpintin-Moraru
Web:                 http://www.bas.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
4. CEED: Ridicarea Competitivităţii şi Consolidarea Întreprinderilor  

Obiectiv: Ridicarea competitivităţii companiilor moldoveneşti pe piaţa mondială în următoarele domenii: 1) produsele textile şi maşini; 2) tehnologii informaţionale şi de calcul; şi 3) producerea vinului.

Grup ţintă: Antreprenorii care activează in domeniile sus-menţionate. Pe parcursul implementării proiectului, vor fi identificate organizaţiile de comerţ care vor beneficia de relaţiile din cadrul lanţului de aprovizionare.

Activităţile principale: Proiectul dat îşi desfăşoară activitatea la nivel de întreprindere, precum şi la nivel de sector în 3 domenii: produsele textile şi maşini, tehnologii informaţionale şi de calcul, şi producerea vinului.

Exemple de activităţi desfăşurate prin intermediul proiectului sunt: promovarea vinurilor moldoveneşti pe pieţele europene, înfiinţarea Academiei Microsoft, certificarea companiilor IT cu metode şi procese IT Mark, oferirea asistenţei tehnice, formarea brandurilor, etc.

Contacte :
Adresa:            str. Tighina 49/4, etajul 3, Chişinău
Telefon:           50 52 32
E-mail:             office@ceed.mdPersoana de contact: Doina Nistor
Web:                 http://moldova.usaid.gov/moldova_economic.shtml

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Fondul Pentru Întreprinderile din Moldova şi Ucraina  

Obiectiv: Consolidarea întreprinderilor privatizate

Grup ţintă: Întreprinzători şi companiile care dau dovadă de perspective serioase şi demonstrează o rată înaltă a profitului.

Activităţile principale: Învestirea în acţiuni şi tranzacţii inclusiv oferirea împrumuturilor directe întreprinzătorilor şi finanţarea leasingului pentru echipament şi/sau bunuri.

Contacte :
Adresa:            str. Petru Movila 12, ap.4, Chişinău
Telefon:            88 72 01 sau  +31 88 602 8101 
E-mail:             amunteanu@wnisefk.comPersoana de contact: Cristina Harea
arco.vanwessel@agentschapnl.nlPersoana de contact: Arco Vanwessel
Web:                 http://www.horizoncapital.com.ua

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.PSI: Investiţii în Sectorul Privat  

Obiectiv: Dezvoltarea sectorului privat prin promovarea şi susţinerea cooperării între agenţii economici din               Republica Moldova şi Olanda.

Grup ţintă:   Agenţi economici din Republica Moldova.

Activităţile principale: (1)Susţinerea parteneriatului Moldo - Olandez prin acordarea asistenţei                          financiare în mărime de până la 50% din mărimea investiţiilor efectuate, dar nu mai mult de 750 mii Euro; (2) Acordarea consultanţei în etapele de iniţiere şi de dezvoltare a parteneriatului.

Contacte :
Adresa:            bd. Ştefan cel Mare 151, Chişinău
Telefon:              22 13 91
E-mail:             eic@chamber.mdPersoana de contact: Ludmila Rotaru
Web:                 http://www.chamber.md/index.php?id=704
http://www.evd.nl/business/programmes/programmaint_psi.asp?land=psi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Programul RISP II  

Obiectiv: (1) Valorificarea celor mai bune oportunităţi disponibile pentru crearea afacerilor; (2) acordarea consultaţiilor şi susţinerea pe parcursul formării afacerilor rurale şi activităţilor de grup, consultanţă şi susţinere post-creare pe parcursul dezvoltării lor comerciale; (3) investiţii în sisteme de irigare moderne; (4) accesul antreprenorilor din spaţiul rural la cunoştinţe şi finanţare.

Grup ţintăOricedoritor de a iniţia o afacere individuală (pe baza de patentă, întreprindere individuală, gospodărie ţărănească, SRL); Întreprinderi şi antreprenori înregistraţi care activează în spaţiul rural.

Activităţile principale: Oferireaserviciilor de consultanţă (evaluarea ideilor de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri), acordarea creditelor preferenţiale de până la 150 mii $ pe termen mediu şi lung pentru inițierea şi/sau dezvoltarea afacerilor în zona rurală şi oferirea asistenţii post-create pe parcursul primului an de activitate. Pentru instalarea sau perfecţionarea sistemelor de irigare, beneficiarilor eligibili se acordă un credit preferenţial de pînă la 100 mii $, cu o porţiune de grant de pînă la 20%.

Contacte :
Adresa:            str. Cosmonauţilor, 9, bir. 544, Chişinău
Telefon:            22 24 65; 22 24 67 / fax: 24 44 69
e-mail:              risp@capmu.mdPersoana de contact: Corneliu Iftodi, Liviu Gumovschi 
Web:                 http://www.capmu.md/?a=8&id=0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Programul de la FERMIER la FERMIER  

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor agricole la cunoştinţe inovative.

Grup ţintă: Întreprinderi agricole şi grupuri de fermieri din Republica Moldova care se interesează de studierea metodelor americane.

Programul Farmer-to-Farmer (F2F), dedicat lui John Ogonowski și Doug Bereuter și finanțat de USAID oferă asistență tehnică fermierilor, grupurilor de fermieri, afacerilor agricole și instituțiilor din sectorul agricol din țările în curs de dezvoltare și în tranziție. Obiectivul principal este de a genera creștere economică durabilă pe scară largă în sectorul agricol prin intermediul asistenței tehnice oferite în bază de voluntariat de experți americani. 

În Moldova, programul va dura patru ani (2018-2022) și este implementat de Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA) cu scopul de a fortifica sectoarele agricultură organică și lapte/zootehnie. Obiectivul programului este de a spori veniturile producătorilor, prelucrătorilor, exportatorilor și a altor participanți a lanțurilor valorice agricultură organică și lapte/zootehnie, prin contribuirea la fortificarea asociațiilor, instruirea fermierilor și acordarea de suport sistemului educațional universitar.

Contacte :

Adresa:            str. Capriana 50, of. 225 (ASEM Bloc C), mun. Chişinău
E-mail:             nmocanu@cnfamoldova.org  Persoana de contact: Nadejda Mocanu, Director Program, F2F Moldova
                        vbostan@cnfamoldova.org  Persoana de contact: Vadim Bostan, Coordonator Proiect, F2F Moldova

Web:                 http://www.cnfamoldova.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.PUM: Acordarea Consultanţei de către Experţii din Olanda  

Obiectiv:   Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale.

Grupul ţintăIMM din Moldova

Activităţile principale:

(1) Acordarea consultanţei de către experţi străini;
(2) Organizarea seminarelor în ţara beneficiarului şi/sau în
Olanda,
(3) Desfăşurarea stagiunii beneficiarului de la 2 săptămâni
până la 3 luni în Olanda,
(4) Căutarea partenerilor de afaceri în alte ţări.

Contacte :
Telefon:        77 59 71, 069373685
E-mail:         lenagheorghiu@yandex.ruPersoana de contact: Gheorghiu Elena

Web:     https://www.pum.nl/CountryPage.asp?Chapter=5&Page=28&IDCountry=MW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.2KR: Proiectul Creşterii Producţiei Alimentare  

Obiectiv: Dezvoltarea agriculturii şi creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova.

Grup ţintăPersoane juridice private, producători agricoli şi persoane fizice, indiferent de forma organizatorică de activitate, care practică activitatea de întreprinzător şi/sau prestează servicii agricole mecanizate.

Activităţile principale:  Procurarea tehnicii agricole în rate  (iniţial se achită 50% din costul total şi mai apoi în rate pe parcursul perioadei de doi ani). Preţul tehnicii nu include TVA.

Contacte :
Adresa:                str. Calea Basarabiei 18, Chişinău,
Telefon:               27 84 63, 54 98 81
e-mail:                 office@2kr.moldnet.mdPersoana de contact: Vasile Condrea  
Web:                     www.2kr.moldnet.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Proiectul „Ameliorarea Competitivităţii”  

Obiectiv: Consolidarea competitivităţii companiilor din Moldova prin intermediul îmbunătăţirii calităţii produselor şi serviciilor acestora.

Grup ţintăAgenţii economici din sectorul de producere sau cel al serviciilor.

Activităţile principale: Acordarea granturilor proporţionale pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii. Mecanismul de Grant va rambursa 50% din  cheltuielile suportate de întreprinderi (dar nu mai mult de 10 000 $), în următoarele două domenii largi:
1) servicii de consultanţă pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, marketing, implementarea ISO şi altor sisteme de management, care vor facilita dezvoltarea produselor noi şi vor îmbunătăţi competitivitatea şi productivitatea întreprinderilor; 
2) servicii de instruire continuă a personalului şi managementului.

Contacte :
Adresa:            bd. Ştefan cel Mare nr. 151, et., 1, of .4, Chișinău
Tel:                    24 51 48, 22 33 10
Email:               sergiuh@chamber.mdPersoana de contact: Harea Sergiu
Web:                 http://chamber.md/index.php?id=412 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Programul Moldo-German de Sporire a Calificării Managerilor  

Obiectiv: Programul este destinat formării noii generaţii de manageri contemporani, capabili să-şi desfăşoare afacerea cu succes atât în ţara proprie, cât şi pe piaţa mondială.

Grupul ţintă: La program pot participa managerii întreprinderilor autohtone, vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de până la 40 ani.

Activităţi principale: (1) organizarea unui curs de pregătire prealabilă la Centrul de Formare            Continuă al CCI, (2) efectuarea, timp de o lună, unui stagiu la Centrele de instruire din Germania. Taxa de participare la Program constituie 5700 lei plus costul biletului de avion şi include cheltuieli în Moldova (consultaţii, coordonare, însoţire, instruire, materiale informaţionale distribuite, pauze de cafea, testare etc.) şi cele din Germania (instruire, cazare, alimentare transport intern, vizite la întreprinderi, întrevederi, program cultural etc.). În Germania fiecare participant va primi bursă de circa 600 euro, va fi cazat în hotel şi va fi asigurat cu alimentare (dejun şi prânz).

Contacte :
Adresa:             bl. Ştefan cel Mare 151, Chişinău
Telefon:            23 52 94
E-mail:              seminar@chamber.md,   Persoana de contact: Victoria Cotici
Pagina web:    http://chamber.md/index.php?id=1107

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.IFAD II: Programul de Revitalizare a Agriculturii  

Obiectiv: Contribuirea prin acțiune participativa la realizarea planurilor de dezvoltare strategica a localităților si anume in domeniul agricol.

Grupul ţintă: Întreprinderile rurale înregistrate sub orice forma organizatorico-juridică

Activităţile principale: Acordarea împrumuturilor preferenţiate in valoare de pana la 200 mii USD pe un termen de pana la 15 ani.  20% - 30% din valoarea împrumuturilor cordate constituie grant nerambursabil condiţionat.  Activități economice eligibile pentru program sunt: producerea, colectarea, prelucrarea, ambalarea, depozitarea produselor agricole, prestarea serviciilor specializate in agricultura şi alte activităţi economice (cu profil agricol) din spațiul rural.

Contacte :
Adresa:             bd. Ştefan cel Mare, 162, of. 1303, Chişinău
Telefon:             21 05 42 / fax:  22 52 57
E-mail:              office@ifad.mdPersoana de contact: Ion Russu
Web:                 http://ifad.md/IFADII

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. IFAD IV: Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing  

Obiectiv:  Extinderea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii şi participarea micilor fermieri în lanţuri competitive de furnizare agricolă prin intermediul accesului sporit la servicii financiare pentru micii proprietari, femeile cu activitate neagricolă şi tinerii fermieri, precum şi antreprenorii şi întreprinderile de prelucrare neagricolă.

Grup ţintă: Întreprinderile rurale înregistrate sub orice forma organizatorico-juridică.

Activităţi Principale:  Programul cuprinde următoarele componente:
(1) Servicii financiare rurale (acordarea creditelor preferinţiale de până la:

 1. 50mii dolari SUA fermierelor săraci,
 2. 7000 dolari SUA antreprenorilor rurali neagricoli,
 3. 100mii dolari SUA întreprinderilor rurale de prelucrare care operează în lanţuri valorice cu legături strânse cu grupuri ţintă,
 4. 200mii Euro grant Instituţiilor Financiare Participante care au drept scop promovarea sistemelor financiare incluzive şi a parteneriatelor inovatoare între instituţii financiare rurale şi operatorii de transferuri de bani de peste hotare;

(2) Dezvoltarea lanţului valoric pentru reducerea sărăciei rurale (cartografierea şi management);
(3) Infrastructura determinată de piaţă în favoarea săracilor (acordarea granturilor competitive pentru investiţii în infrastructura publică);

Contacte :
Adresa:            bd. Ştefan cel Mare, 162, of 1303, Chişinău
Telefon:            21 05 42 / fax:  22 52 57
E-mail:             office@ifad.mdPersoana de contact: Ion Russu
Web:                 http://ifad.md/IFADIV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.Proiectul „ENTRANSE 2 Your Business”  

Obiectiv: Suportul de bază ale proiectului „ENTRANSE 2 Your Business” constă în susţinerea dezvoltării IMM, creşterea nivelului de plasare a antreprenorilor în câmpul muncii şi respectiv sporirea locurilor noi de muncă prin reducerea sărăciei şi susţinerea sectorului de dezvoltare a IMM în Republica Moldova.

Grup ţintă: Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din or. Soroca.

Activităţile principale: Crearea şi dezvoltarea incubatorului de afaceri pilot în or. Soroca; Asigurarea suportului pentru incubatoarele existente de afaceri şi susţinerea iniţiativelor în regiunile republicii; Elaborarea şi promovarea portalului informaţional pentru IMM şi antreprenori www.businessportal.md; Consolidarea capacităţii instituţionale la toate nivelele pentru IMM şi acordarea suportului parteneriatului în dialogul public-privat; Elaborarea programului de instruire pentru rezidenţii incubatorului de afaceri.

Contacte :
Adresa:               Str. Serghei Lazo 48, biroul 307, 309 MD-2004, Chişinău
Telefon:               83 83 45 / fax: 83 83 44
E-mail:                 info@entranse.md  Persoana de contact: Lucia Uşurelu
Web:                    www.businessportal.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.Proiectul USAID|BIZTAR  

Obiectiv:  Reducerea costurilor de administrare a afacerii în Moldova, prin micşorarea poverilor administrative şi  eliminarea birocraţiei ceea ce va ajuta sectorul privat să se conformeze la cerinţele guvernamentale pentru procedura de licenţiere, de raportare şi achitare a impozitelor.

Grupul ţintă: Agenţiile guvernamentale (Camera de Licenţiere, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Primăria mun. Chişinău, Serviciul Fiscal de Stat).

Activităţile principale:   USAID|BIZTAR acordă asistenţă unui grup important de agenţii guvernamentale pentru a legifera reformele cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, pentru a facilita accesul agenţilor economici la serviciile oferite de stat precum şi îmbunătăţirea mediului de afaceri în republica Moldova, în general.

Contacte:
Adresa:         Bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt, clădirea Kentford, et.4, or.Chişinău
Telefon:        29 54 11, fax: 58 20 18, Persoana de contact: Ion Gonţa
Email:           biztar@dai.com
Web:             www.biztar.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.DEL: Proiectului Dezvoltare Economica Locala  

Obiectiv:  Dezvoltarea potenţialului economic local prin asigurarea  accesului  la  servicii  profesionale  de  consultanţă  în afaceri  şi  prin  susţinerea  afacerilor  în  domeniul serviciilor din mediul rural.

Grupul ţintă: Micii antreprenori, organizaţiile neguvernamentale, centrele de planificare economică (CPE), autorităţile publice locale (APL), asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (AEÎC).

Activităţile principale:  Proiectul DEL are următoarele  componente de bază:

 1. Componenta instruire şi consultanţă: APL, agenţii economici şi CPE/ONG beneficiază de instruire şi consultanţă în domeniul dezvoltării economice locale.
 2. Componenta credite: agenţii economici din cele 25 de localităţi rurale beneficiază de facilitarea procesului de obţinere a creditelor cu porţiune de grant de pînă la 2500 euro pentru afaceri neagricole;

Contacte:
Adresa:            str. Bucureşti, 83, Chişinău
Telefon:            23-39-47, 23-39-48, Persoana de contact: Margareta Vameş
Email:               margareta@contact.md  
Web:                 www.contact.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

---------------------------------------------------------------------------------

20.Programul de Susţinere a Întreprinderilor Producătoare de Dispozitive Medicale şi Echipamente de Laborator din Ţările în Curs de Dezvoltare 2009-2015  

Obiectiv: Sprijinirea  producătorilor şi exportatorilor de dispozitive medicale şi echipamente de laborator din ţările în curs de dezvoltare în penetrarea pieţei europene şi stabilirea unor relaţii comerciale durabile cu partenerii europeni.

Grupul ţintă: Întreprinderile producătoare şi exportatoare de dispozitive medicale şi echipamente de laborator.

Activităţileprincipale: Programul oferă companiilor sprijin pe termen lung în dezvoltarea strategiilor de activitate a companiei, informarea despre situaţia din domeniul dat pe piaţa europeană înainte de a penetra piaţa şi, în final, acordarea suportului în desfăşurarea activităţilor de penetrare a pieţei, inclusiv participarea în cele mai importante târguri şi expoziţii din Europa.

Contacte:
Telefon:             +31 (0)10 201 3437 , Persoana de contact: Lieke van Nierop
Email:               Lnierop@cbi.eu.
Web:                 www.cbi.eu/mdle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.Concursul 2010 al proiectelor de transfer tehnologic  

Obiectiv:  Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoştinţe, prin stimularea IMM inovative, care operează în sectorul de cercetare şi tehnologii avansate, cu scopul de a spori capacităţile de inovare.

Grupul ţintă:Întreprinderile rezidente Parcurilor ştiinţifico-tehnologice „Micronanoteh”, „Inagro”, „Academica”, rezidenţii ai Incubatorului de inovare „Inovatorul” şi  instituţiile acreditate în domeniul ştiinţific din Republica Moldova.

Activităţile principale: Desfăşurarea unui concurs a celor mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
 2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
 3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
 4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
 5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită de a depune proiectele spre finanţare este octombrie 2010.

Contacte:
Adresă:            str.Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon:            88 25 64, persoana de contact: Sergiu Brumă
Email:               sergiu.bruma@aitt.md   
Web:                 http://www.aitt.md/concurs_list&language=md?q=concurs/30&language=md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.Proiectul Oportunităţi Mai Bune pentru Tineri şi Femei  

Obiectivul:Dezvoltarea unor servicii de sprijin în vederea integrării socio-economice şi profesionale a tinerilor şi femeilor.

Grup ţintă: Absolvenţii şcolilor internat – orfani sau lipsiţi de îngrijirea familiei, mamelor cu copii şi gravidelor în situaţia de risc sau criză.

Activităţile principale:  Programul cuprinde următoarele activităţi:

 1. Asigurarea găzduirii (până la 12 luni), în condiţii apropiate de cele din familie;
 2. Acordarea consilierii psiho-sociale;
 3. Organizarea activităţilor de mediere şi facilitare a accesului beneficiarilor pe piaţa muncii;
 4. Acordarea suportului financiar (granturi de cel mult 15 000 $ şi material în vederea creării locurilor de muncă pentru grupurile vulnerabile;
 5. Identificarea locurilor de muncă vacante disponibile;
 6. Organizarea cursurilor de instruire profesională.

Contacte :
Adresa:                  bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, biroul 700, of. 2, Chişinău
Telefon:                 29 47 71, Persoană de contact Viorel Albu
e-mail:                   viorel.albu@undp.org
web:                       http://www.undp.md/projects/cards/pdf_rom/2008/OBTFro.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii  

Obiectivul:  Finanţarea activităţilor antreprenorilor privaţi în toate sectoarele economiei  naţionale, orientate spre export şi în toate sectoarele administrativ teritoriale ale ţării.

Grup ţintă:  Exportatorii cu proprietate privată de cel puţin 75%, care generează venituri din exporturi directe sau prin intermediari

Activităţile principale: Acordarea împrumuturilor comerciale destinate finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor, ocazionate de activitatea de export: procurarea de echipamente tehnice, materii prime şi materiale pentru producere, semifabricate, combustibil, energie, lucrări de construcţie etc. din ţară şi din import, în vederea realizării de produse şi servicii cu desfacere asigurată la export.
                                               
Suma maximală a unui împrumut va constitui 1.0 mln. EURO. Împrumuturile destinate finanţării investiţiilor sub-proiectelor nu vor depăşi echivalentul sumei de 800 mii EURO, cu scadenţa de pînă la 8 ani.
                                               
Doritorii de a beneficia deacest program se pot adresa la următoarele instituţii financiare:

 1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A.;
 2. BC „Mobiasbancă” S.A.;
 3. BC „Energbank” S.A.;
 4. BC „Victoriabank” S.A.

Contacte :
Directoratul Liniei de Credit
Adresa:                str. Bănulescu - Bodoni 57/1, Chișinău
Telefon:               23 82 46, 23 29 63, fax. 23 82 48

Unitatea de Implementare a Proiectului
Adresa:                29 67 23, fax: 29 67 24
E-mail:                 piu@mec.gov.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.Programul Cadrul 7  

Obiectivul:Oferirea suportului financiar pentru creşterea capacităţilor de inovare şi competitivitate a IMM-urilor, prin implicarea nemijlocită în procesul de cercetare sau externalizare a necesităţilor de cercetare – dezvoltare ale acestora.

Grup ţintă: IMM-urile care intenţionează să inoveze, asociaţii sau grupări ale IMM-urilor, grupuri de cercetare din cadrul universităţilor şi a institutelor de cercetare, etc.

Activităţile principale: Programul cuprinde organizarea instruirii iniţiale a cercetătorilor, co-finanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale, oferirea burselor pentru cercetătorii care pleacă în afara Europei, oferirea granturilor de reintegrare internaţională, etc.

Contacte :
Adresa:                   bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, biroul 334, Chişinău
Telefon:                  27 22 54, 57 77 07 Persoană de contact: Lidia Romanciuc
e-mail:                    mrda@mrda.mdintprojects@asm.md
web:                        http://fp7.asm.md/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.Program de stagiere în Germania  

Obiectivul:  Promovarea metodelor de exploatare agricolă moderne în rîndul fermierilor tineri .

Grup ţintă: Specialişti cu vîrstă cuprinsă între 20-30 ani din domeniul agriculturii, zootehniei, enologiei şi horticulturii, vorbitori de limbă engleză şi/sau germană.

Activităţile principale: Participanţii la program vor fi antrenaţi în procesul de lucru al întreprinderii, unde îşi vor desfăşura stagiul propriu-zis, precum şi un şir de training-uri în privinţa dezvoltării abilităţilor profesionale în rîndul studenţii şi tinerii specialişti din domeniul agriculturii, horticulturii, oenologiei şi zootehniei în Germania, în cadrul fermelor şi întreprinderilor de profil, pentru o perioadă de la 3 luni pînă la 12 luni.

Taxa de participare constituie 350 euro, însă beneficiarilor programului li se asigură: instruirea în producere, cazarea, alimentarea, precum şi o bursă de minimum 250 euro pe lună.

Termenul limită  pentru depunerea actelor – 25 septembrie 2010.

Contacte :
Adresa:                  bd.  Ştefan cel Mare 151, Chişinău
Tel/fax:                   23-52-94, Persoană de contact: Ana Sochirca
e-mail:                   seminar@chamber.md
web:                       http://www.chamber.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investiţiile rurale productive  

Obiectivul:(1) Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale beneficiarilor de remitenţe; (2) Creşterea investiţiilor din remitenţe; (3) Prevenirea exodului de creier din Republica Moldova.

Grup ţintă: Beneficiarii de remitenţe şi emigranţii întorşi în ţară din raioanele: Ungheni, Hânceşti, Anenii Noi, Ialoveni, Străşeni, Călăraşi, Nisporeni, Teleneşti, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti şi Dubăsari.

Activităţile principale:  1. Organizarea cursurilor gratuite de instruire antreprenorială;
2. Asistarea antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare, inclusiv elaborarea business planurilor;
3. Crearea unei baze de date pentru monitorizarea / evaluarea iniţiativelor de afaceri din regiunea centru a republicii;
4. Elaborarea şi distribuirea broşurii „Ghidul de Iniţiere a Afacerilor”;
5. Elaborarea şi distribuirea broşurii „Practici Antreprenoriale de Succes”;
6. Organizarea vizetelor de studiu în companiile din România.

Termenul de desfăşurare a proiectului: iulie 2010 – iunie 2012.

Contacte :
Adresa:                  str. Mihai Eminescu 27, Chişinău
Telefon:                 85 50 80, 85 50 77, Persoană de contact:  Artur Macovei
E-mail:                   office@bci.md 
Web:                       www.bci.md

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.Facilităţi de Orientare-Atragere a Remitenţelor în Dezvoltarea Economiei Rurale  

Obiectivul:  Sporirea investirii remitenţelor în dezvoltarea economiei rurale.

Grup ţintă: Persoanele din zonele rurale care doresc să iniţieze o afacere, precum şi persoanelor interesate de oportunităţile de investire.

Activităţile principale: 1.  Lansarea şi dezvoltarea a 10 întreprinderi atractive pentru grupul țintă - utilizatorii de remitențe, inclusiv prin franciză (proiectul va acoperi cheltuielile pentru obţinerea de licenţe, efectuarea studiului de fezabilitate, business plan).2. Oferirea serviciilor de consultanță, instruire şi vizite în străinătate pentru grupul țintă în vederea eficientizării utilizării remitenţelor  în cadrul centrelor regionale Cahul, Bălți, Orhei, Chișinău.

Contacte :
Adresa:                 str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 45, of. 404, Chişinău
Tel/fax:                  (0 22) 83 67 52, Persoană de contact: Irina Ţuguţchi
E-mail:                  irina.tugutchi@mma.md
Web:                      http://www.ifad.org/remittances/projects/central/moldova.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.Subvenţionarea Producătorilor Agricoli  

Obiectivul:  Asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar şi a comunităţilor rurale, întru: 1) creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii; 2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune; 3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural; 4) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.

Grup ţintă: IMM-urile, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Activităţile principale: Subvenţionarea Producătorilor Agricoli se efectuează în baza Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionare a producătorilor agricoli şi cuprinde mai multe măsuri:

 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare;
 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
 4. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);
 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare;
 6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic;
 9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare;
 10. Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare.

Contacte :
             Adresa:                   bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Chişinău
             Telefon:                    (0 22) 21 01 94 , Persoană de contact: Petru Maleru
             e-mail:                     info@aipa.md
             web:                         www.aipa.md   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.Proiectul: Modernizarea Sectorului Agrar în Republica Moldova  

Obiectivul: Dezvoltarea sectorului agricol şi a industriei alimentare în raioanele Ungheni şi  Călăraşi.

Grup ţintă: Fermierii ce se ocupă de producerea fructelor, legumelor şi creşterea animalelor din raioanele Călăraşi şi Ungheni; Grupurilor de producători şi procesatori fiind înregistraţi ca gospodărie ţărănească, care ar include minimum 3 membri; femei, tineri agricultori cu potenţial de dezvoltare în sectorul agrar.

Activităţile principale:      1. Acordarea serviciilor consultative de către experţii naţionali şi internaţionali;
                                          2. Organizarea seminarelor pe teme specifice la solicitarea fermierilor;
                                          3. Acordarea granturilor cu scopul de a procura echipamentul şi materialele necesare în procesul de producere agricolă cu condiţia contribuţiei parţiale obligatorii a beneficiarului;
                                          4. Organizarea vizitelor de studiu în ţară şi peste hotare;
                                          5. Promovarea afacerilor agricole în grup / cooperativelor în scopul procurării şi folosirii în comun a echipamentului de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice;
                                         6. Promovarea conexiunii dintre producători agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere.

Contacte :
             Adresa:                   str. Bulgară 31a, Chişinău
              Telefon:                  22 72 92, 22 83 19 Persoană de contact: Andrei Zapanovici
             E-mail:                     andrei.zapanovici@gtz.de
              Web:                        www.gtz.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.SMEDRA - Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii in localităţile rurale  

Obiectivul: Susţinerea antreprenorilor privaţi, cu idei inovatoare, prin promovarea accesului  la cunoştinţe în vederea creşterii competitivităţii lor.

Grup ţintă: Întreprinderi mici şi mijlocii din mediul rural care activează în diferite domenii ale agriculturii din raioanele Drochia, Râșcani, Făleşti, Sângerei şi Glodeni.

Activităţile:1. Organizarea cursurilor de instruire antreprenorială;
2.Organizarea cursurilor de instruire în din diferite domenii ale agriculturii.

Cursurile sunt gratuite şi au loc în perioada toamnă - iarnă.

Contacte :
Adresa:              Str. Mircea сel Bătrîn 81,MD 3100, Republica Moldova, mun. Bălţi
Tel/fax:               0 231 9 25 44 (46), Persoană de contact: Mihailov Sergiu
e-mail:               info@procore.md
web:                   www.procore.md  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.MoSEFF  

Obiective: (1). Stimularea elaborării proiectelor cu o componentă importantă de eficienţă energetică de către întreprinderile autohtone, şi (2). Stimularea aplicării tehnologiilor avansate în companiile din Moldova în vederea eficientizării sistemelor energetice.

Grup ţintă: Orice companie cu capital privat de minim 51% care sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova (excepţie: companiile ce se ocupă cu producerea şi distribuirea produselor din tutun, produselor alcoolice, jocurilor de azart şi armamentului).

Activităţile principale: (1). Acordarea creditelor cu o porţiune de grant (5-20%) pentru finanţarea proiectelor de energii regenerabile şi eficienţă energetică de la 25 mii până la 2 milioane de euro, pe un termen de pînă la 6 ani, prin cele 2 bănci partenere: „Agroinbank” şi „Moldincombank”.
(2). Acordarea asistenţei tehnice gratuite oferită de o echipă de experţi tehnici internaţionali şi locali.

Creditele se acordă pentru activităţi precum: izolarea termică, schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară, înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea, arderea biomasei, etc.

Contacte :
Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 29/1, Chişinău
Telefon: 22 34 99,  0 601 34 669 
e-mail: info@moseff.org , Persoana de contact: Corina Guţu-Chetruşca
web: http://www.moseff.org/index.php?id=13&L=spqrywmqasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei  

Obiective: Abilitarea femeilor vulnerabile cu capacităţi de a face alegeri de viaţă independent şi de a-şi asigura bunăstarea economică.

Grup ţintă: Programul este destinat femeilor social-vulnerabile fără cenz de vârstă.

Activităţile principale: Organizarea cursurilor de instruire profesională gratuită şi acordarea consultanţei şi asistenţei în plasarea în câmpul muncii a femeilor social-defavorizate din regiunea de nord a Moldovei.

Cursurile profesionale se vor organiza în dependenţă de cererea şi oferta pieţii muncii: contabil, agent de asigurare, casier în sala de comerţ, expeditor, secretar, vânzător de produse alimentare/nealimentare, operator la calculatoare/calculatoare electronice, limbi străine (româna, engleza, germana).

Contacte :
Adresa: str. 31 August, 20B, of. 905, MD-3100, Bălţi
Telefon:  (231) 20 038 , fax: (231) 20 037
e-mail: info@pbn.org.md , Persoana de contact: Elena Sava
web: www.pbn.org.md

33.SES: ACORDAREA CONSULTANŢEI DE CĂTRE EXPERŢII DIN GERMANIA      

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale

Grup ţintă: IMM, instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, instituţii internaţionale

Activităţile principale: Acordarea consultaţiilor gratuite de către experţi internaţionali cu experienţă vastă în diferite domenii.

Contacte : 
Adresa:                   str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău 
Telefon:                  22 53 80 / fax: 29 57 97
E-mail:                    c.zelinschi@odimm.mdPersoana de contact: Cornelia Zelinschi
Web:                       www.ses-bonn.de

34.Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

Programul a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Conform Contractului de Finanțare semnat la 23 noiembrie 2010, BEI acordă Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării Programului.

Obiectiv

(1) Restructurarea sectorului Vitivinicol şi a industriei conexe; (2) Îmbunătăţirea calităţii şi consistenţei vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală şi livrarea produselor; (3) Diversificarea pieţelor de desfacere ale ţării prin asigurarea autenticităţii producţiei vinicole fabricate.

Grup ţintă:

Întreprinderile viticole/vinicole; Întreprinderile pepiniere; Întreprinderile din sectoarele conexe (producători de ambalaj, etichete, dopuri; etc.) şi Instituțiile de învățămînt cu profil vitivinicol din RM.

Activităţile principale:

Programul cuprinde următoarele produse financiare: 
•     Credite acordate prin intermediul Băncilor Comerciale Partenere;

•     Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere;

•     Garanţii financiare;

•     Investițiii în capitalul acţionar.

Suma maximă a investiţiei finanţate de către Program :

 • Reutilarea vinăriilor 5 mln EUR pentru un Beneficiar;
 • Restructurarea podgoriilor si plantarea vitei de vie 2 mln EUR pentru un Beneficiar;
 • Investitii in capitalul circulant 600 mii EUR pentru un Beneficiar in cadrul unui proiect complex;
 • Alocari pentru orice activitate vitivinicolă in valoarea minima de 25 mii EUR;
 • Investitii pentru infiintarea noilor plantatii de viță de vie 10 mii EUR pentru un hectar;
 • Alocari pentru defrișarea plantatiilor necorespunzatoare pina la 1000 EUR pentru un hectar ;
 • Procurarea echipamentului/utilajului prin Leasing 10 mln EUR anual.

Condiţii de Creditare :

 • 50% credit (alocate de Program);
 • 50% cofinanţare (împrumuturi de la bănci şi instituţii de microfinanţare, granturi de la donatori şi/sau resursele proprii ale beneficiarului final).

Contacte Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIM PRSVV).

Adresa: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 18, etajul 2;

Telefon : 22 26 09 03 / Fax: 22 26 09 12 
E-mail: office@winemoldova.md , Persoana de contact: Valeriu Moraru, mob : 0788 12 207
Web: http://winemoldova.md/