Impactul noului Program de susținere antreprenorială urmează a fi cuantificat prin atingerea următoarelor obiective:

 menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale;

✔ îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor;

✔ sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de dezvoltare durabilă.

 

ODA START PENTRU TINERI

 

Prin intermediul Programului vor fi oferite două forme de suport financiar. Astfel, tinerii vor putea beneficia de granturi de până la 200 de mii lei, după formula 7+3 (70% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului).  
Totodată, tinerilor li se oferă posibilitatea de a accesa credite cu o parte nerambursabilă de 15%,  combinând finanțarea nerambursabilă cu resurse creditare avantajoase cu dobândă fixă.

PROGRAMUL START PENTRU TINERI - O AFACERE DURABILĂ LA TINE ACASĂ

 

Programul “START pentru TINERIo afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 348 din 1 iunie 2022.

Inițiativa de suport antreprenorial oferă facilități extinse în vederea valorificării potențialului antreprenorial al tinerei generații. Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant.

Ghidul aplicantului

INREGISTREAZA 002

Untitled 1ww1w