Image

young business people modern office viewed from 52137 2708

Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale

ODA gestionează Programul de promovare a agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești.

Valoarea subvenționării este:

a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei; 

b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei;

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 5000 de lei.

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 2 000 lei.