ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. Valoarea maximă a suportului financiar este de până la 500 mii lei

 APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3nmXN2J


ODA recepționează în regim continuu solicitările de accesare a suportului non-financiar (cursuri de instruire) pentru ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Cursurile de instruire în domeniul ecologizării sunt cu titlu OBLIGATORIU pentru toate companiile active pe piață până la 2 ani de activitate care aspiră să acceseze, ulterior, suport financiar nerambursabil în cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3NqBODD


ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Valoarea maximă a  grantului este de până la 200 mii lei. Contribuția proprie este de minim 30 %.

Pentru Concursul de granturi, sunt eligibile companiile active pe piață de până la 2 ani, care au parcurs cu titlu obligatoriu cursurile de intruire antreprenorială din cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM. Pentru afacerile, care au peste 2 ani de activitate, instruirile sunt opționale. 

 APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3GWvUHO

 


ODA anunță recepționarea în regim continuu a solicitărilor de accesare a suportului financiar sub formă de Business Voucher în valoare de până la 100 mii lei prin intermediul “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM”.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3voPgOp


ODA recepționează în regim continuu formulare de înscriere la cursurile de instruire antreprenorială prin intermediul Programului  „Start pentru Tineri”. Instruirile vor ajuta tinerii să-și proiecteze un plan de afaceri pentru a putea concura ulterior la etapele de finanțare. 

APLICĂ ACUM:  https://bit.ly/3IuU64T


ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului “Start pentru Tineri”. Valoarea grantului este de până la 200 de mii lei (70% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului).  

APLICĂ ACUM:  https://bit.ly/3AGcTIH


ODA recepționează în regim continuu planuri de afaceri pentru obținerea finanțării nerambursabile de până la 250 mii lei prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/2IBu5pQ 


ODA oferă garanții de stat în regim continuu pentru creditele accesate de la băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de instituțiile bancare din R.Moldova. 

DETALII DESPRE PRODUSELE DE GARANTARE: https://bit.ly/3afXjET