Întreprinderile micro, mici și mijlocii, precum și persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere vor putea beneficia de suport financiar pentru inovații digitale și startup-uri tehnologice. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a lansat Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice prin intermediul căruia va oferi finanțare nerambursabilă sub formă de granturi până la 500 mii de lei, IMM-urilor inovatoare și startup-urilor, în scopul stimulării cercetării, dezvoltării și inovării în domeniile tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, producției industriale durabile, tehnologiilor ecologice, etc.

La evenimentul de lansare a Programului au participat  ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare și ai misiunilor diplomatice, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și manageri de companii.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a reiterat importanța susținerii companiilor din sfera tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare în scopul stimulării productivității și competitivității economice.

„Acest program este foarte important pentru noi ca și Guvern, dar și pentru țara noastră, pentru că fără inovații și fără dezvoltare tehnologică este complicat să crești o economie și o societate dezvoltată. De aceea, vrem să integrăm cercetarea din domeniul educațional, împreună cu talentele sale și să le transformăm în inovații și produse, care să ducă faima țării noastre. Mai mult, vrem să preluăm modele de succes din țări precum Statele Unite ale Americii și Suedia și să le implementăm la noi, cu ajutorul inovatorilor tineri și ambițioși care doresc să facă schimbări pentru societate, La rândul nostru, încercăm din resursele Guvernului să alocăm, proiectăm și pilotăm primele proiecte și cu ajutorul partenerilor să creștem această valoare a inovațiilor”.

Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID în Moldova a salutat inițiativa guvernamentală de suport pentru inovațiile digitale și startup-urile tehnologice.
„Programul Moldova Inovează reprezintă un pas important pentru crearea unui ecosistem antreprenorial dinamic în Moldova. Această inițiativă va oferi finanțare și asistență tehnică startup-urilor tehnologice și IMM-urilor pentru a avansa în valorificarea inovatoare pentru și va stimula utilizarea tehnologiilor verzi și producerea sustenabilă în Moldova. În cei 30 de ani de parteneriat USAID- Moldova, acesta este un nou exemplu de asistență a USAID ce se transpune în noi oportunități pentru oameni și reliefează inventivitatea și spiritul antreprenorial al acestei țări mici, dar puternice”, susține Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID în Moldova.
„Suedia este bucuroasă să lanseze acest program inovator alături de ODA și partenerii noștri de la USAID. Moldova Inovează își propune să creeze premize pentru un mediu de afaceri solid și propice, stimulând crearea de noi locuri de muncă și noi verticale în domenii precum fintech, agtech sau healthtech. Vedem inovația ca piatra de temelie a economiilor pregătite pentru viitor și invităm antreprenorii nou lansați și cei cu experiență avansată să învețe cum digitalizarea le poate dezvolta, eficientiza afacerile”, afirmă Thomas Alveteg, Prim-secretar, Dezvoltarea Pieței, Ambasada Suediei.

Potrivit directorului interimar ODA, Dumitru Pîntea, inovația este un motor al dezvoltării economice și durabile. Prin intermediul noului program din portofoliul instituției va fi susținută dezvoltarea și promovarea pe piață în scopuri comerciale a produselor și/sau serviciilor pentru următoarele domenii prioritare: tehnologii informaționale și comunicații; media digitală; fabricație; agricultură; educație; sănătate; servicii financiare; industrii creative; e-comerț și reciclare.

“Programul va funcționa în baza a trei componente de finanțare tematică. Prima componentă este inovarea digitală și se referă la idei și metode inovatoare care conduc la dezvoltarea de produse, servicii sau modele de operare digitale sau electronice. A doua componentă vizează tehnologia verde, și anume,  progrese în domeniul cercetării și dezvoltării care stimulează apariția de noi produse și servicii tehnologice cu scopul de a înlocui materialele, mașinile, procesele și sistemele care generează rezultate negative pentru mediu. A treia componentă se referă la producția sustenabilă – dezvoltarea de procese, practici și aplicații inovatoare care să transforme modelele existente de producție industrială pentru a promova circularitatea resurselor”.

Totodată, în cadrul evenimentului, au fost prezentate modele de afaceri inovatoare și digitale din R.Moldova și Estonia.

Solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să corespondă anumitor condiții:
•    elaborează/creează produsul și/sau serviciul pentru domeniile eligibile și are potențial de creștere;
•    desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate antreprenorială pe teritoriul RM;
•    nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
•    dispun de personal cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin acte/certificate corespunzătoare.
Finanțarea de până la 500 mii lei cu o contribuție proprie de 20% din valoarea proiectului investițional va fi oferită ținându-se cont de următoarele criterii:
•    nivelul inovator al tehnologiei, produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este descris în detaliu, iar valoarea acestei oportunități de finanțare este clar formulată;
•    potențialul de dezvoltare și de promovare pe piață a produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este justificat în mod rezonabil;
•    potențialul de piață demonstrat pentru afacerea în cauză care poate include proiecții ale cererii viitoare bazate pe criterii de referință naționale/ internaționale rezonabile;
•    planul de activități pentru dezvoltarea și promovarea produsului și/sau serviciului propus pentru finanțare este descris în mod clar și realist;
•    capacitatea echipei de implementare (personalul și competențele acestuia) a tehnologiei, produsului și/sau serviciului inovator sunt demonstrate și argumentate;
•    fezabilitatea costurilor și bugetului propus, inclusiv conformitatea cu lista costurilor eligibile și neeligibile;
•    dovezi bazate pe date privind oportunitățile de a crea beneficii sociale, economice sau de mediu sau beneficii în urma finanțării proiectului;
•    explicația detaliată a costurilor care acoperă alinierea la cheltuielile eligibile și planul de extindere și de penetrare pe o piață nouă/existentă.
Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice este susținut de Guvern pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. Pentru implementarea programului vor fi alocate din bugetul de stat 60 milioane lei.

Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat și susținute prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.
Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID și Suedia, susține dezvoltarea economiei digitale, creative și prietenoase mediului în Moldova. Proiectul, cu un buget de 32,8 mln USD și o durată de implementare de 5 ani (2021-2026),  promovează, în echipă cu partenerii cheie, inovația și noile tehnologii  în următoarele sectoare strategice pentru R. Moldova - tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media - pentru a spori competitivitatea și integrarea acestora pe piața globală.
Înscrierea companiilor interesate de acest Program de suport, se realizează în regim continuu, completând formularul de pe site:  https://bit.ly/3V6eAqv

Mai multe detalii despre noul Program https://bit.ly/3RIjXJz
Imagini video de la evenimentul de lansare pe privesc.eu: https://bit.ly/3ylr8jV