Întreprinderile mici și mijlocii, care vor să acceseze finanțare nerambursabilă de până la 2 milioane lei  pentru tehnologii moderne și eficiență energetică, vor putea beneficia de expertiză gratuită în identificarea necesităților energetice a activității antreprenoriale pentru a putea aplica la Programul de retehnologizare și eficiență energetică. Acest lucru va fi realizat datorită parteneriatului extins dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, care anunță noi instrumente de suport în implementarea acestui program. Totodată, la etapa de evaluare a aplicațiilor la program, ODA va beneficia de suportul experților din cadrul Universității Tehnice a Moldovei care vor efectua expertiza tehnică a proiectelor investiționale.

 

Directorul-adjunct ODA, Marin Ghenciu a apreciat importanța extinderii parteneriatului cu  Proiectul Tehnologiile Viitorului pentru a susține modernizarea și eficiența energetică a companiilor autohtone. 

 

“Datorită sprijinului oferit de Proiectul Tehnologiile Viitorului va fi simplificat procesul de aplicare a companiilor autohtone la Programul de retehnologizare și eficiență energetică.  Asociația obștească Green City Lab va oferi agenților economici suportul necesar în identificarea corectă a necestităților tehnice pe filiera implementării măsurilor de eficiență energetică precum și identificarea și utilizarea corectă a utilajelor de valorificare a surselor alternative de energie. În același timp, partenerii noștri ne vor susține cu experți independenți din mediul academic pentru o evaluare pertinentă și independentă a proiectelor investiționale din punct de vedere al fezabilității tehnice a investițiilor propuse”, a menționat Marin Ghenciu.

 

„Proiectul Tehnologiile Viitorului extinde parteneriatul cu ODA.  Prin noul Program de retehnologizare și eficiență energetică vom oferi expertiză pentru a stimula IMM-urile să adopte echipamente și tehnologii moderne, eficiente energetic și conectate la surse de energie  regenerabilă, astfel încât să sporim eficiența și competitivitatea companiilor atât pe piața locală, cât și internațională”, susține Doina Nistor, Directoarea Proiectului Tehnologiile Viitorului.

 

Directorul executiv Green City Lab, Victor Parlicov și  reprezentantul Universității Tehnice a Moldovei, Vadim Cazac, lector universitar în cadrul Facultății de energetică și inginerie electrică, au dat asigurări potențialilor beneficiari ai Programului retehnologizare și eficiență energetică că vor oferi asistența necesară cu titlu gratuit pentru a avea proiecte investiționale bine documentate.

 

Prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică, IMM-urile pot beneficia de finanțare nerambursabilă de 50% din investiția pentru tehnologizarea și retehnologizarea afacerilor, dar nu mai mult de 2 milioane lei pentru:  automatizarea procesului de producție; robotizarea producției; modernizarea liniilor tehnologice existente; soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție; reutilarea cu echipamente performante.

 

Grantul pentru eficiența energetică constituie 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1,5 milioane de lei pentru utilaj, echipament și instalații de producere a energiei regenerabile, care vor asigura  reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 15% față de consumul existent. Resursele financiare nerambursabile vor putea fi utilizate pentru: panouri solare cu sistem de încălzire; panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric; mini instalații eoliene pentru producerea curentului electric; utilaj și echipament tehnologic pentru producerea biogazului; utilaj și instalații pentru încălzire termală. Aplicanții la această formă de suport trebuie să dețină un raport de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici.

 

Reamintim faptul că în luna aprilie curent, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, au semnat un Acord de parteneriat pentru sprijinirea digitalizării mediului de afaceri din Republica Moldova. Pentru perioada 2022-2026 partenerii și-au propus dezvoltarea și implementarea a două programe naționale: Programul de transformare digitală a IMM-urilor și Programul de susținere a inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice. Printr-un acord adițional la acest document, cei doi parteneri au agreat extinderea susținerii ODA în implementarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică.

 

Imagini video pe privesc.eu https://bit.ly/3Rlq3iY