Parteneriat între ODIMM și FNGCIMM din România Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (ODIMM) își consolidează relațiile pe plan extern pentru a acumula atât experiență în implementarea programelor și mecanismelor financiare de suport antreprenorial, cât și adoptarea în procesul de reformă instituțională a bunelor practici de guvernanță corporativă. Astfel, ca urmare a vizitei la București, desfășurată în perioada 7-8 iulie 2022, a reprezentanților ODIMM și a întâlnirilor de lucru derulate cu reprezentanții Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A-IFN (FNGCIMM) din România, cele 2 părți, reprezentate de către dl. Dumitru NANCU - Director General al FNGCIMM şi dl. Dumitru PÎNTEA – Director Interimar ODIMM, și-au exprimat voința de a elabora un Plan de acțiuni bilaterale prin semnarea unei Declarații Comune, intenția de a încheia un ACORD bilateral de parteneriat, cu respectarea pașilor procedurali necesari aprobării Acordului internațional inter-instituțional.

“În baza relațiilor privilegiate dintre România și Republica Moldova, a vocației comune internaționale, a profilului instituțional asemănător al FNGCIMM și respectiv ODIMM, precum și a activităților specifice derulate de către instituțiile pe care le reprezentăm, prin prezenta declarație ne exprimăm intenția înfrățirii instituționale pentru a colabora pe multiple planuri, atât în ceea ce privește obiectivele de afaceri și strategice pe care le urmărește fiecare organizație, dar și pentru o intensificare a reprezentării internaționale a celor două instituții.”, a declarat dl Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

“Transferul experienței FNGCIMM este foarte important pentru ODIMM, mai ales în contextul în care Republicii Moldova i-a fost acordat recent statutul de țară candidată de aderare la Uniunea Europeană. Acest acord de colaborare ne va permite să valorificăm cunoștințele acumulate de colegii noștri români în perioada de accedere la UE, asigurând astfel o cale mai eficientă de susținere financiară a IMM-urilor și a unei rate înalte de absorbție a fondurilor europene”, a declarat Dl. Dumitru PÎNTEA

Activitățile viitoare, consfințite prin Acordul bilateral de parteneriat, vor viza, în mod special: schimburi de expertiză și bune practici, identificarea unor programe și proiecte de dezvoltare a sectorului IMM din România și Republica Moldova. Cele două instituții vor consolida schimburile de experienţă în dezvoltarea serviciilor şi programelor destinate sectorului antreprenorial, bazându-se pe programele de succes derulate de partea română IMM INVEST şi AGRO, IMM PROD, etc., precum și cooperarea cu organizații internaționale, în special cu AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare. Ȋn acest sens, în calitate de Vice-preşedinte al AECM, dl. Dumitru NANCU va susţine la Viena, propunerea de aderare a ODIMM cu prilejul Adunării Generale a acesteia ce va avea loc în perioada 14-17 septembrie 2022 în Austria, la Viena.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (ODIMM) este o instituție publică din subrdinea Ministerului Economiei cu misiunea de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri până la internaționalizarea acesteia. ODIMM gestionează Fondul de Garantare a Creditelor, creat din resursele bugetului de stat, care are drept scop susţinerea IMM-urilor pentru accesarea resurselor financiare de la instituții bancare.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A-IFN (FNGCIMM) din România are ca activitate principală emiterea de garanții și asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor și a altor instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii din băncile comerciale românești.

Aceasta vizită de studiu a fost realizată în cadrul proiectului de asistență tehnică Rural SME Policy Support Window (EuropeAid/138868/DH/SER/MD-Relaunch), finanțat de Uniunea Europeană.