Primele 8 companii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii. Managerii companiilor au semnat astăzi contracte de finanțare nerambursabilă cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Suma totală a granturilor este de circa 6,4 milioane lei, iar volumul investițiilor în economie va constitui circa  17,8 milioane lei. Din numărul total de companii selectate pentru finanțare, 5 afaceri își desfășoară activitatea în mediul urban, iar 3 sunt în mediul rural.

Astfel, 6  IMM-uri vor beneficia de finanțare nerambursabilă de 50% din investiția pentru tehnologizarea și retehnologizarea afacerilor, dar nu mai mult de 2 milioane lei pentru automatizarea procesului de producție; robotizarea producției și reutilarea cu echipamente performante.

Alte 2 companii vor accesa granturi de până la 1,5 milioane lei pentru eficiență energetică, care vor constitui 50% din costul investiției, banii fiind direcționați pentru achiziționarea panourilor fotovoltaice pentru producerea curentului electric.

Marin Ghenciu, director adjunct ODA, a felicitat companiile beneficiare, accentuând faptul că investițiile, care le vor face la pachet cu susținerea financiară din partea statului, vor aduce plus valoare companiei și vor avea efecte economice în timp scurt.

Reamintim faptul că agenții economici, interesați de accesarea suportului financiar prin intermediul acestui program, vor putea beneficia de expertiză gratuită în identificarea necesităților energetice a activității antreprenoriale pentru a putea depune proiectele investiționale. Datorită parteneriatului dintre ODA și Proiectul Tehnologiile Viitorului (finanțat de USAID și Guvernul Suediei), Asociația obștească Green City Lab oferă agenților economici suportul necesar în identificarea corectă a necestităților tehnice pe filiera implementării măsurilor de eficiență energetică precum și identificarea și utilizarea corectă a utilajelor de valorificare a surselor alternative de energie.

Pentru a participa la Program, solicitanții vor depune un formular de aplicare disponibil pe pagina oficială ODA, vezi link https://formular.oda.md/

 

Înscrierile se desfășoară în regim continuu.

Mai multe detalii despre Programul de retehnologizare și eficiență energetică https://bit.ly/3A8ozTK